Search
Close this search box.

Uppsala fond

En melding til vennene våre i Skandinavia

Open Medicine Foundation (OMF) er glade for å lansere Uppsala Fund til støtte for vår kollega Dr. Jonas Bergquist og hans banebrytende forskning ved ME / CFS Collaborative Research Center (CRC) ved Uppsala University.

“Uppsala CRC er et av fem samarbeidssentre”) som består av et fremoverlent internasjonalt samarbeid, “The End ME/CFS Project.”

Målet er å ffullfinansiere The End ME / CFS Project, for å utvikle et diagnostisk verktøy, utvikle behandlinger og til slutt finne en kur mot ME/CFS.

Gi din støtte til Uppsala Fund ved Open Medicine Foundation. Gaver innen 1. desember blir tredoblet av sjenerøse givere, som støtter internasjonal ME/CFS-forskning. Din gave går direkte til Uppsala CRC!

For å lære mer om forskningen utført i Uppsala, besøk www.omf.ngo. For å gi en donasjon som går direkte til Uppsala-forskning, vennligst følg lenken nedenfor.

Takk for at du støtter vårt arbeid  med å finne en kur!

Uppsala University buildings

Nåværende studier utført ved Uppsala CRC under ledelse av Dr. Bergquist:

Nye OMF-finansierte publikasjoner- 15. august 2020

Open Medicine Foundation (OMF) er glade for å dele de publikasjonen av en spennende, fullfinansiert studie utført under ledelse av Jonas Bergquist, MD, PhD, direktør for MEG/CFS Collaborative Research Center ved Uppsala University.

Studien ble utformet for å validere en observasjon av økning av autoantistoffer i blodet hos personer med ME/CFS som ble avdekket i en tidligere studie. I tillegg undersøkte studien potensielle forskjeller i nivået av autoantistoffer i blod og cerebrospinalvæske (CSF) hos de med ME/CFS og hos friske kontroller.

Autoantistoffer er antistoffer (immunproteiner) som feilaktig retter seg mot og reagerer med en persons egne cellestrukturer. De økte autoantistoffene som tidligere har blitt funnet i blodet hos mennesker med ME/CFS ser ut til å være målrettet mot ‘signalmolekyler’ (kalt adrenerge og muskarine reseptorer) på celleoverflater som er ansvarlige for å regulere energiomsetningen, immunsystemaktivering, muskelaktivitet, hjertemuskulaturaktivitet og nevrokognitiv funksjon.

Metode:

Blod, cerebrospinalvæske og helserelaterte spørreskjemaer ble samlet inn fra to ME/CFS-årskull. Blod og cerebrospinalvæsker ble samlet fra den gruppen, mens kun blod ble samlet fra den andre gruppen sammen med blodprøver fra friske kontroller.

Alle prøvene ble analysert for autoantistoffer. Spørreskjemaene ble brukt for å måle sykdommens alvorlighetsgrad hos pasienter.

Funn:

“Selv om det ikke var noen signifikant sammenheng mellom autoantistoffnivå og alvorlighetsgrad i studien, har våre samarbeidspartnere gjennomført etterfølgende behandlinger for å fjerne disse autoantistoffene, og dette har forbedret ME/CFS-symptomer i en undergruppe av pasienter. ”

-Dr. Jonas Bergquist

Resultatene fra denne studien bekreftet de som tidligere ble funnet av en økning av autoantistoffer mot adrenerge og muskarine reseptorer i blodet til personer med ME/CFS.

“Vi er svært glade for å finansiere denne publikasjonen av Dr. Bergquist og hans team i Uppsala,” sier OMFs grunnlegger og administrerende direktør Linda Tannenbaum. “Dette viktige arbeidet vitner om viktigheten av vårt oppdrag – å støtte og akselerere forskningen som må til for å takle den globale helsekrisen som er ME/CFS.

Les hele publikasjonen i Brain, Behavior, & Immunity – Health.

 

OMF kunngjør ny studie “Brain Fog” – 31. juli 2020

Om studien

Open Medicine Foundation (OMF) er glade for å kunngjøre en ny samarbeidsstudie mellom MEG/CFS Collaborative Research Center i Uppsala, Sverige og Harvard ME/CFS-samarbeid.

Studien fokuserer på biomarkører for langsiktige nevrokognitive utfall. Det gir en god mulighet til å forstå mekanismen bak langvarige virusinduserte kognitive komplikasjoner, ofte referert til som “hjernetåke.” Hjernetåke er et av de viktigste symptomene blant de som lider av ME/CFS og ses også hos pasienter med herpes simplex encefalitt (HSE).

Mål:

Undersøke sammenhengen mellom biomarkører for hjernebetennelse og langsiktige nevrokognitive utfall hos pasienter med herpes simplex encefalitt (HSE).

Metode:

Femti pasienter med Herpes Simplex encefalitt (HSE) fikk testet blod og cerebrospinalvæske (CSF) med tre separate intervaller – mens de på intensivavdeling, to uker senere og tre måneder senere. I løpet av disse tre månedene ser det ut som om alle 50 pasientene har post-viralt utmattelsessyndrom (PVFS), og mange forventes å kvalifisere til ME/CFS-diagnose etter seks måneder.

Markører for nevroinflammasjon vil bli målt i CSF, mens markører for endret metabolisme vil bli identifisert i blodet. Disse markørene vil være korrelert med symptomuttrykk. Et panel med markører fra hvert tidspunkt vil bli brukt til å biologisk skille de som utvikler ME/CFS fra de som ikke gjør det.

Konklusjoner:

Våre funn kan gi prediktivt bevis på langsiktige nevrokognitive utfall i HSE og antyde en årsakskjede av hendelser der skader i hjernevevet øker risikoen for påfølgende forlengelse av CSF-betennelse og post-viral utmattelse. Dataene kan benyttes for en fremtidig intervensjonsstudie av immunsuppressiv behandling administrert i gjenopprettingsfasen av HSE og andre virusinfeksjoner med nevrologiske følgevirkninger.

Denne studien viser hvorfor OMF bruker ordet “Collaborative” for å beskrive forskningen vi finansierer! Vår ledende filosofi er at en samarbeidende tilnærming akselererer forskning.

Som OMFs grunnlegger og administrerende direktør Linda Tannenbaum sier:

Vi er glade for å finansiere dette viktige prosjektet, som muliggjør samarbeid mellom Uppsala og Harvard Collaborative Research Centers. Vi vil takke vår OMF-familie, for støtten som gjør denne forskningen mulig”  

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669